2017:

start verduurzaming


\

In beeld: Sportcomplex Hoornse Vaart, aangesloten op het warmtenet

Warmtenet regio Alkmaar: aansluiting op bio-energiecentrale

Dit warmtenet werd gevoed met warmte afkomstig van de afvalenergiecentrale. Vanaf eind 2017 is het warmtenet aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. De bio-energiecentrale van HVC verbrandt afvalhout waarmee stoom geproduceerd wordt voor de productie van elektriciteit. Via een warmtewisselaar wordt het warmtenet verwarmd. De aansluiting op de bio-energiecentrale is een forse verduurzaming voor de geleverde warmte via het warmtenet. Deze ontwikkeling is vanaf 2018 zichtbaar in het resultaat zoals getoond in het warmte-etiket. Vanaf oktober 2017 zijn de warmtenetten in Heerhugowaard en Broek op Langedijk aangesloten aangesloten op het warmtenet van Alkmaar. Vóór deze periode werd de warmte geleverd via warmtekrachtkoppeling en gasketels. In Assendelft wordt warmte geleverd via een warmtekrachtkoppeling met gasketels.


Warmtenet Dordrecht: aansluiting op afvalenergiecentrale Dordrecht

Eind 2017 is het warmtenet in Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale. De voorbereiding voor de aanleg van het warmtenet in Dordrecht is al in 2009 door de gemeente gestart. Om vanaf de start van de aanleg van het warmtenet gebouwen en woningen te kunnen voorzien van warmte is op verschillende locaties in Dordrecht gebruik gemaakt van tijdelijke warmtecentrales (TWC). Zo was het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet én bovendien te voorzien van warmte. De TWC’s zijn in 2017 nagenoeg allemaal uitgeschakeld en doen alleen nog dienst als achtervang of opstarthulp. De aansluiting op de afvalenergiecentrale draagt vanaf 2018 beduidend bij aan de verduurzaming van Dordrecht.


Validatie cijfers

Innoforte heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO₂-reductiegegevens over het jaar 2017. De vermeden CO₂-uitstoot die in het CO₂-verslag van HVC staat vermeld, is het resultaat van gevalideerde berekeningen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het rapport “Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet”, opgesteld door Harmelink consulting voor RVO en het ministerie van EZK, dd. 17 mei 2017.

Aansluitingen 2017

Warmtenet regio Alkmaar:

 • Poppodium Victorie
 • Zorgcentrum Nieuwpoort
 • Kantoor woningbouwcorporatie Woonwaard
 • bedrijf Dongua
 • Appartementencomplex Zonkant
 • Regiohuis
 • bedrijf Greuter Logistiek
 • ICT campus

Warmtenet Dordrecht:

 • Sporthal Reeweg
 • Appartementencomplex Waterwiel
 • winkelcentrum Crabbehoff
 • kantoor ING
 • kantoor Burgraadt
 • Appartementencomplex Haringvlietstraat
 • Oude LTS waarin woningen zijn gerealiseerd
 • Appartementencomplex Dalmeijerplein
 • Appartementencomplexen Tjongerstraat, Reitdiepstraat, Boterdiep, HunzewegIn beeld: AFAS Stadion is ook aangesloten op het warmtenet in Alkmaar.