MIDDEN IN DE STAD

AANLEG WARMTENET

Aanleg warmtenet Willem de Zwijgerlaan, Alkmaar

Werkende warmtetransitie in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en de regio Drechtsteden

Zeventien kilometer aan leidingen, honderden boringen en duizenden gecontroleerde lassen. In 2017 is weer het nodige werk verzet. Toegevoegde video geeft een indruk van de aanlegwerkzaamheden.


Uniek aan het warmtenet van HVC is dat veel bestaande woningen worden aangesloten. Juist hier kan een forse verduurzaming worden gerealiseerd. De verduurzaming bereiken we in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en VvE's.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Aanleg warmtenet Heerhugowaard (Westangent) in beeld

Omgevingscommunicatie is essentieel

Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. De toepassing van warmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. Dit vertellen we graag verder. In de wijken waar werkzaamheden plaatsvinden gaan we in gesprek met omwonenden en klanten en geven we uitleg en gastlessen over de werking van het warmtenet.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden omwonenden uitgebreid geïnformeerd. Via brieven, een inloopbijeenkomst, website met aanleginformatie, persberichten in lokale media, gemeenteberichten en wekelijkse spreekuren op locatie worden vragen zoveel mogelijk beantwoord.

Gastles van Diederik Samsom

Eind januari werd in het Van der Meij College de aansluiting van het warmtenet op de bio-energiecentrale van HVC in Alkmaar gevierd. Om deze stap naar een volledig duurzaam warmtenet luister bij te zetten, kregen leerlingen van het Van der Meij College een gastles van Diederik Samsom over de werking van het warmtenet en de energietransitie in Nederland.
Er was geen treinkaartje of inchecken voor nodig. Zorgvuldige afstemming en uiterste precisie waren wel vereist voor het boren van de doorgang onder het treinspoor in Dordrecht.In 2017 is 3 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Dordrecht waardoor de totale lengte bijna 17 km is.

In 2017 is 14 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Alkmaar waardoor de totale lengte bijna 34 km is.

Naast de aanleg van het warmtenet vonden er in 2017 revisiewerkzaamheden plaats in Heerhugowaard om de betrouwbaarheid van dit net te garanderen.


De totale CO₂-reductie is vergelijkbaar met 50.000 zonnepanelen.