Lokale groei

De warmtenetten zijn lokaal verder uitgebreid. In de regio Alkmaar richting het tuindersgebied in Heerhugowaard en in Dordrecht wordt de ringleiding binnenkort voltooid. Bekijk onderstaand de routes van de warmtenetten.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Het warmtenet regio Alkmaar is begin januari 2018 aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Mede daardoor is december 2017 het warmtenet door de branche uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Reporter Bart Meijer ging de straat op om Alkmaarders te spreken over het warmtenet.

Warmtenet van de regio Alkmaar

Warmtenet Alkmaar, warmtenet Heerhugowaard, warmtenet Langedijk: het warmtenet in de regio Alkmaar groeit, er worden vele warmteleidingen aangelegd en dat valt op. Of niet? We hebben het onderzocht: de bekendheid van het warmtenet Alkmaar is hoog. 73% van de inwoners uit de regio heeft er wel eens van gehoord. Daarnaast blijkt dat de meerderheid (gemiddeld 71%) positief staat tegenover de aanleg van een warmtenet in hun regio. Het warmtenet in de regio Alkmaar wordt in 2018 doorgetrokken naar richting tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Eind 2018 is naar verwachting het volledige tracé gereed

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

27 oktober 2017 - Vandaag hebben studenten van het Da Vinci-college het warmtenet Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. De studenten, voor dit doel opgeleid als ‘warmte-experts’, hebben de kraan van de tijdelijke warmtecentrale definitief dichtgedraaid.

Van warmtenet Dordrecht naar warmtenet Drechtsteden

Het warmtenet dat in Dordrecht wordt aangelegd, verkeert in de beginfase met aansluitingen van veelal hoogbouw, nieuwbouw en grote gebouwen. In samenwerking met  woningcorporaties Trivire en Woonbron wordt bij de vervanging van ketels van bestaande bouw of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk gekozen voor een aansluiting op het warmtenet.

Buiten Dordrecht is er in de Drechtsteden gestart in Sliedrecht. Daar ontstond, vanwege herbouw in de Staatsliedenbuurt, een kans om ook een warmtenet aan te leggen. In samenwerking met Tablis Wonen zijn de eerste woningen aangesloten op een warmtenet.