HVC KringloopEnergie

HVC levert onder de naam HVC KringloopEnergie elektriciteit, gas en warmte aan consumenten. De bronnen van de geleverde energie zijn wind, zon, biomassa en gft. Vanuit HVC KringloopEnergie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening verbeteren. In 2017 is er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze klanten. De algemene klanttevredenheid is beoordeeld met een 7.3. Aan de hand van het klanttevredenheidsonderzoek optimaliseren wij onze dienstverlening op de punten die voor onze klanten van belang zijn, zoals storingen en onderhoud en inzicht in stroomverbruik.

Contact

HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC heeft als kerntaken om haar gemeenten en waterschappen als partner te ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer, zo zetten we samen stappen naar een circulaire economie. De tien hoofdactiviteiten van HVC zijn: inzameling, recycling/verwerking, vergisting en compostering, afvalverbranding, energieproductie uit biomassa, productie, distributie en levering van warmte, windenergie, zonne-energie, verkoop HVC KringloopEnergie en slibverbranding.